Програма

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ

«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАСТУП»

ПРОГРАМА «ЗА РІДНУ ЗЕМЛЮ!»

 

І. Преамбула

Україна долає складні випробування. Системна суспільно-політична криза довела невідкладність оновлення конституційного та політичного ладу. Зовнішні загрози виявили потребу в новій стратегії національної безпеки. Спад економіки вимагає докорінної ревізії наявної сьогодні економічної моделі.

Реформи є безальтернативним засобом збереження української державності, національної єдності, забезпечення добробуту та безпеки громадян.

Країна визначає шляхи модернізації свого економічного потенціалу як основи добробуту громадян. На переконання «ЗАСТУПу», найпершою точкою зростання є український агропродовольчий комплекс. Його частка в загальному обсязі ВВП наблизилася до 13%. Галузь забезпечує приблизно 27% вітчизняного експорту. Зважаючи на потребу забезпечення українців продуктами харчування та прогнозоване підвищення попиту на світових ринках продовольства, питома вага аграрної продукції в загальному обсязі виробництва збільшуватиметься.

Саме українське село й родюча українська земля здатні дати потужний імпульс економічній динаміці країни.

Наша політична сила вважає розвиток села головним національним інтересом, який має бути реалізований усіма засобами державної політики та державного управління. Зараз аграрна тема не є пріоритетною у програмах партій, які недооцінюють продовольчу безпеку та продовольчу незалежність країни, не усвідомлюють проблем сільського трударя, а через це не мають цілісного бачення української аграрної перспективи. Суспільством сформовано запит на політичну силу з розгорненою платформою реформ, здатну гідно представляти інтереси українського хлібороба у вищому законодавчому органі держави.

«ЗАСТУП» є такою політичною силою.

Ми є партією, яка об’єднує всіх, хто живе і працює на землі, хто пов’язує із селом своє майбутнє, хто задіяв свій розум і трудові руки в агропромисловому виробництві. У наших лавах фермери і працівники лісництв, представники малих і середніх сільгоспвиробництв та агропромислових холдингів, лідери аграрної науки й сільська інтелігенція.

Ми є командою патріотичних ініціативних громадян, котрі знають, як підняти українське село й аграрне виробництво.

Партія спирається на широку суспільну базу. Ми представляємо інтереси громадян, для яких цінністю є продовольча безпека, доступ до якісної здорової їжі, екологічне довкілля. З нами представники міських та сільських громад. Нас підтримують прихильники збереження села як колиски української традиційної культури. Ми захищаємо інтереси членів особистих селянських господарств як рівноцінних учасників аграрного ринку держави.

«ЗАСТУП» — не галузева, а загальнонаціональна політична сила!

Партія відкрито декларує основоположні політичні орієнтири, за якими звіряє свої стратегію й тактику.

Наша політична сила виступає за національну єдність і засуджує будь-які спроби розпалювання ворожнечі чи дискримінації громадян і соціальних груп. Ми вважаємо регіональні культурні відмінності багатством України, яке треба цінувати. Права і свободи громадян є рівними незалежно від їхнього етнічного походження, регіону проживання чи конфесійної належності. Нехай лунають усі мови, але державною буде одна — українська.

Ми за єдність у розмаїтті.

Ми обстоюємо державний суверенітет і територіальну цілісність України. Наша політична сила рішуче засуджує тероризм та зовнішню агресію. «ЗАСТУП» хоче миру, але визнає право держави та суспільства боронити свою територію всіма доступними засобами.

Українська земля є недоторканою!

«ЗАСТУП» —за європейський вибір України. Водночас ми виступаємо за те, щоб входження до об’єднаної Європи відбувалося на вигідних умовах,
зокрема, для вітчизняного сільгоспвиробника. Партія обстоюватиме його інтереси у процесі імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Український аграрій не на словах, а на ділі має відчути переваги європейської інтеграції.

Партія підтримуватиме Конституційну реформу, наріжним каменем якої є децентралізація влади. Місцеві громади мають стати самодостатніми суб’єктами господарювання із широкими повноваженнями та бюджетними ресурсами.

Сільські громади не оббиватимуть пороги центральної влади, а розв’язуватимуть проблеми села власними силами.

Наша політична сила виходить із того, що суспільну стабільність творять розвинені демократичні інституції та процедури. Порядок у державі тримається не на «сильній руці», а на суспільній гармонії. Вона виростає зі спільності цілей, конкуренції поглядів та свободи волевиявлення.

«ЗАСТУП» проти авторитаризму й диктату, за демократію, суспільний діалог і підконтрольність влади.

Ми за соціальну державу, у який трударі мають можливість гідно заробляти, а кожен громадянин спирається на надійну підтримку держави. Партія буде вимагати від влади подолання наявної прірви у прибутках бідних і заможних українців. Це питання справедливості та національної єдності.

Мешканці міст і сіл матимуть рівні можливості в доступі до суспільних благ: культури, освіти, охорони здоров’я.

Наша політична сила стоїть на захисті самобутньої культури села — джерела української ідентичності. Маємо дбайливо берегти автентичне мистецтво, народну творчість, родинні цінності, колективну пам’ять.

Вкоріненість нації у власній культурній традиції — запорука її модерного розвитку.

Політична партія «Всеукраїнське аграрне об’єднання «ЗАСТУП» будує свою діяльність на конституційних демократичних засадах, принципах гласності, прозорості, колегіальності, відповідальності та підзвітності перед виборцями. Ми відкриті до партнерства з усіма політичними партіями та громадськими організаціями, які поділяють наші основоположні орієнтири.

«ЗАСТУП» керується європейськими принципами та практиками організації внутрішньопартійного життя та політичної діяльності.

 

ІІ. Стратегічні пріоритети партії

Земельна платформа

Земля є найбільшим багатством Українського народу. Родючі сільськогосподарські угіддя не лише годують націю, а й забезпечують її добробут та безпеку. Робота на власній землі для багатьох поколінь була і є сенсом життя, основою унікального життєвого укладу українців. Земельне питання є точкою відліку нашої програми.

«ЗАСТУП» переконаний — земля хлібороба не може продаватися як звичайний товар. Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення має діяти, доки не буде надійних гарантій для сільського трударя та його прав на землю. Український селянин має працювати на власній землі!

 

Шляхи та механізми вдосконалення земельних відносин і порядку землекористування:

 • невідкладне ухвалення Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», який передбачатиме дієві механізми протидії збезземеленню селян, забезпечення найширшого доступу економічно активної частини сільського населення до земельного ресурсу;
 • удосконалення порядку продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення; виведення землекористування з тіньового обігу; протидія земельним оборудкам та корупції у сфері використання земельних угідь;
 • рішуча дерегуляція системи землекористування, мінімізація дозвільних процедур, підвищення їхньої прозорості та дієвості, забезпечення ефективного обміну інформацією між Державним земельним кадастром і державними реєстрами;
 • забезпечення надійного захисту прав власності на землю. Демонтаж корупційних схем під час набуття прав власності на земельні ділянки або прав користування, обліку, реєстрації, землеустрою, експертизи та оцінювання земель, землевпорядкування тощо;
 • ухвалення Державної цільової програми «Охорона родючості землі», у якій запровадити стимули аграрним підприємствам за підвищення родючості ґрунтів, боротьбу з ерозійними процесами, консервацію деградованих і малопродуктивних угідь. Модернізація системи державного контролю за збереженням та відтворенням родючості ґрунтів, посилення відповідальності за завдання шкоди стану земель.

Маємо примножити багатство української землі для прийдешніх поколінь!

 

Прозора і прогнозована державна політика у сфері оподаткування аграрного виробництва

«ЗАСТУП» підтримує заходи з реформування податкової системи, які перетворять її з конфіскаційної на стимулювальну:

 • збереження для сільгоспвиробників спеціальних режимів оподаткування;
 • скорочення кількості податків і зборів, спрощення їх адміністрування;
 • подолання корупції у сфері оподаткування; припинення використання податкових органів як інструменту перерозподілу земель і ринків продукції;
 • введення податкових канікул для фермерів-початківців;
 • податкове заохочення оновлення основних фондів і впровадження інноваційних технологій.

Оподаткування аграрного сектора має стимулювати його розвиток.

 

 

Сектор високих технологій — майбутнє аграрного виробництва

«ЗАСТУП» стверджує — майбутнє аграрного сектора пов’язане з розвитком найсучасніших наукових досліджень і високих технологій. Тільки такий підхід дозволить українським виробникам реалізувати ті переваги, які дає українська родюча земля.

З метою інноваційного розвитку сільгоспвиробництва вважаємо необхідною державну політику модернізації технологій АПК, елементами якої є:

 • запровадження сучасних ринкових механізмів інноваційного розвитку сільгосппідприємств;
 • активний розвиток науки й технологій через створення механізмів залучення державних і приватних інвестицій у науково-дослідні роботи і впровадження їхніх результатів;
 • розвиток освіти й підготовка наукових кадрів;
 • податкові стимули для впровадження інноваційних технологій, створення та ввезення необхідного обладнання;
 • державна підтримка органічного виробництва, розробка нормативно-правової бази з питань сертифікації харчових органічних продуктів;
 • заохочення інвестицій у виробництво продукції за найсучаснішими технологіями з високою доданою вартістю;
 • інтеграція сучасних досягнень вітчизняної аграрної науки у виробництво. Поширення позитивного досвіду створення науково-виробничих кластерів для впровадження сучасних аграрних технологій і методів ведення аграрного бізнесу;
 • заохочення державою новітніх технологій енергозбереження в АПК; використання біологічного палива як альтернативного джерела енергії.

 

Модернізоване агровиробництво — підґрунтя модернізації країни.

 

Пріоритетність розвитку малих і середніх господарств

4,6 млн селянських господарств обробляють 16 млн гектарів сільгоспугідь і виробляють половину сільськогосподарської продукції. Проте законодавчо вони не прирівняні до фермерських і сільськогосподарських підприємств. Це стало причиною багатьох економічних і соціальних проблем, нерозв’язаність яких гальмує розвиток малого та середнього підприємництва на селі.

Для їх усунення «ЗАСТУП» наполягає на таких першочергових заходах:

 • надання в законодавчому порядку всім селянським господарствам статусу індивідуальних чи сімейних фермерських господарств; застосування до них податкових канікул із переходом до єдиного сільськогосподарського податку і спеціального режиму сплати ПДВ;
 • ухвалення Закону України «Про групи та об’єднання товаровиробників», проект якого розроблено партією з урахуванням європейського досвіду;
 • підтримка всіх форм сільської кооперації, стимулювання діяльності сільськогосподарських обслуговчих кооперативів;
 • забезпечення фермерським господарствам доступу до дешевих кредитних ресурсів; підтримка самокредитування за допомогою кредитних спілок і їх об’єднань;
 • забезпечення стабільності та прогнозованості ринку сільгосппродукції через належне функціонування Аграрного фонду України;
 • стимулювання самоорганізації малих і середніх фермерських господарств. Залучення фермерських асоціацій і спілок до розробки державної аграрної політики, лобіювання їхніх інтересів.

В Україні сформується потужний середній клас аграрних виробників.

Регулювання внутрішнього ринку сільгосппродукції та нарощування експорту продовольства

 

Україна здатна забезпечити власну продовольчу незалежність і водночас нарощувати експорт сільськогосподарської продукції в умовах зростання попиту на продовольство на світових ринках.

Для цього необхідним є:

 • забезпечення стабільності та прогнозованості внутрішнього ринку сільгосппродукції за допомогою інтервенційних, заставних та інших операцій Аграрного фонду України;
 • стимулювання розвитку біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією як механізму виявлення реальних ринкових цін;
 • гармонізація державної підтримки вітчизняного сільського господарства з протекціоністською практикою країн-партнерів у сфері зовнішніх торговельних відносин;
 • вжиття урядових заходів протидії монопольним змовам на ринках сільгосппродукції, зокрема, зерновому ринку, через сприяння укладанню багатосторонньої угоди між виробниками зерна, зернотрейдерами та експортерами, гарантування її неухильного виконання;
 • підтримка створення мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції комунальної й кооперативної форм власності;
 • розвиток транспортної інфраструктури, зокрема, збільшення парку авто- та вагонів-зерновозів;
 • прискорення процесу гармонізації законодавства України до законодавства ЄС у сфері безпечності та якості харчових продуктів, впровадження європейських норм і правил технічного регулювання, ветеринарних, санітарних і фітосанітарних стандартів;
 • спрощення та здешевлення процедур отримання карантинних і фітосанітарних сертифікатів, інших дозвільних документів;
 • посилення контролю Антимонопольного комітету та інших уповноважених органів за діяльністю підприємств-монополістів у сфері експорту сільгосппродукції, зокрема, недопущення необґрунтованого підвищення тарифів на залізничні перевезення;
 • вдосконалення механізмів управління ризиками, практики страхування експорту аграрної продукції.

 

Україна годуватиме себе і стане годувальницею світу!

Розвиток українського села

         Українське село з його самобутньою природою й культурою є унікальним середовищем національного буття: тут мешкає третина Українського народу. Проте якість життя селян, темпи розвитку сільських територій є незадовільними. Зберігається виразний дисбаланс соціальних стандартів села та міста: нижчими є занятість та прибутки мешканців дрібних населених пунктів. Сільські діти мають гірший доступ до освіти, люди похилого віку — до якісного медичного обслуговування, молодь — до сучасних культурних практик. Повільно оновлюється місцева інфраструктура. Соціальне розчарування та відсутність перспективи зумовлюють відтік населення та знелюднення аграрних регіонів.

Українське село потребує невідкладних змін та відповідальних політичних рішень.

                  

         «ЗАСТУП» вважає безальтернативним інструментом управління розвитком сільських територій децентралізацію влади. Для цього потрібно:

 

 • здійснити конституційну та адміністративно-територіальну реформи, які дозволять децентралізувати владу, передати значний масив владних повноважень і фінансових ресурсів на рівень місцевих (сільських/ селищних) громад; повноваження та відповідальність центральної та місцевої влади мають бути законодавчо розмежовані;
 • ухвалити Закон «Про добровільне об’єднання територіальних громад»;
 • зробити головним принципом організації державної влади та державного управління — делегування владних повноважень на максимально близький до громадян рівень, на якому ці повноваження можуть бути найповніше реалізовані;
 • стимулювати становлення місцевого самоврядування; сільська/селищна громада має набути ресурсної самодостатності: сама заробляти й самостійно розпоряджатися заробленим;
 • ввести податок на нерухомість і спрямувати надходження від нього до місцевих бюджетів;
 • запровадити прозорий механізм розподілу та використання міжбюджетних трансфертів;
 • ухвалити нову Державну цільову програму розвитку українського села, проект якої розроблено й апробовано «ЗАСТУПом»;
 • запроваджувати політику заохочення життя в селі, передусім, молоді. Вживати дієві заходи, спрямовані на «омолодження» села, створення стимулів для фермерів-початківців;
 • забезпечити надійний захист сільського довкілля, зокрема, щодо забезпечення селян якісною питною водою, утилізації побутового сміття та відходів аграрного виробництва;
 • забезпечити належну якість комунальних послуг для сільського населення, контроль за обґрунтованістю комунальних тарифів;
 • підвищення соціальної відповідальності аграрного бізнесу за розвиток соціальної інфраструктури села.

Модернізоване українське село стане комфортним місцем

роботи та проживання селян.

 

Культурна самобутність села

Село є витоком українства, унікальним середовищем побутування його традиційної культури. Тут зберігається автентичність національних обрядів та звичаїв, краса народного співу та декоративно-ужиткового мистецтва, неповторність побуту й сакрального мистецтва. Це — неоціненне джерело української національної ідентичності.

         «ЗАСТУП» пропонує такі кроки збереження та розвитку культурної спадщини села:

 • запровадити дієві механізми збереження та розвитку культурної спадщини села;
 • надавати підтримку аматорським мистецьким колективам, народній творчості; створити умови для публічної демонстрації їхніх досягнень;
 • підтримати осередки краєзнавства, сільські музейні та приватні колекції; розвивати практику ведення літописів сіл і селищ, родоводів, мемуарів; заохочувати пошукову роботу та археологічні дослідження;
 • стимулювати розвиток сільського туризму, створювати в сільській місцевості нові екскурсійні маршрути навколо об’єктів історико-культурної спадщини та природних заповідників;
 • розвивати культуру колективного вшанування знаменних дат, державних і релігійних свят;
 • дати поштовх модернізації культурної інфраструктури та культурних практик сільського населення, передусім, молоді. Оновити номенклатуру послуг сільських клубних закладів. Спрямовувати на розвиток культурно-освітньої інфраструктури до 25% місцевих бюджетів;
 • запровадити Всеукраїнський день села як засіб актуалізації культурних та духовних надбань його мешканців.

Зберегти та примножити батьківську культурну і духовну спадщину — справа нашої честі та гідності.

Відбудова Донбасу

         Стратегічним пріоритетом «ЗАСТУПу» є участь у відбудові Донбасу. Це не лише індустріальний, а й потужний сільськогосподарський регіон. Тут працюють 4 тис. аграрних, 300 переробних підприємств, на яких зайнято понад 50 тис. працівників. Внаслідок військової агресії хліборобами Донеччини та Луганщини втрачено 1,5 мільйона тонн зернових. Чимало селян вимушено полишили свої домогосподарства. Нищівних втрат зазнала сільська інфраструктура.

Потрібні колективні зусилля, аби відновити нормальні умови життя та праці наших співвітчизників на Луганщині й Донеччині, дати їм можливість відчути успішну перспективу українського Донбасу.

 

«ЗАСТУП» підтримуватиме ухвалення Державної цільової програми відбудови Донбасу, яка передбачатиме комплекс заходів реабілітації аграрного сектора регіону, насамперед:

 • надання аграрним підприємствам грошової компенсації за втрату врожаю;
 • організацію безкоштовного приймання збіжжя державними елеваторами;
 • погашення державою відсоткових ставок за кредитами аграрних підприємств;
 • пролонгацію кредитів; незастосування штрафних санкцій і пені за кредитними зобов’язаннями;
 • скасування перевірок із боку органів контролю та регулювання.

Партія продовжуватиме власний благодійний проект «Затишна оселя» з надання допомоги вимушеним переселенцям із зони АТО, забезпечення їх житлом, сприяння зайнятості в аграрному секторі та соціальної адаптації в умовах села.

Відродження Донбасу — найважливіша умова національної єдності, миру та суспільної злагоди.

 

* * *

         Своєю програмою «ЗАСТУП» публічно засвідчує політичні орієнтири та стратегічні пріоритети партії. Час пустих декларацій минув. Люди чекають рішучих дій, здатних змінити їхнє життя на краще та вивести Україну на широкий шлях розвитку. Ми переконані, що наш план перетворень українського села й реформування агропродовольчого комплексу здатен дати гідну відповідь на цей запит.

         «ЗАСТУП» усвідомлює складність управління розвитком аграрних територій і сільським господарством. Партійні канали комунікації дозволили акумулювати величезний масив актуальних проблем різних регіонів і секторів агропродовольчого виробництва. Наша програма є реальним планом їх розв’язання.

        «ЗАСТУП» має чіткий план аграрного розвитку. Він спирається на величезний інтелектуальний потенціал і практичний досвід наших партійців, для яких робота на українській землі є справою життя.

         «ЗАСТУП» має волю політичними засобами привести свій план у дію. Присутність нашої сили у Верховній Раді України та представницьких органах влади всіх рівнів не дозволить аграрній тематиці розчинитися в загальному порядку денному. Ми стоятимемо на захисті інтересів українського хлібороба!

         «ЗАСТУП» усвідомлює складний контекст, у якому доведеться виконувати зобов’язання та звітувати за результати. Але партія вірить у свої сили й можливості. Ми покладаємося на мобілізацію й солідарність своїх чисельних прихильників, налаштовані на партнерство з усіма проукраїнськими демократичними силами та громадськими інституціями. Ми маємо все для перемоги!

         Нам немає куди відступати! Разом нам треба брати ЗАСТУП і прокладати дорогу собі, своїм дітям і своїй НЕНЬЦІ-УКРАЇНІ!

        


facebook Simple twitter2 youtube_2
ВІДЕО
Фотогалерея
«Затишна Оселя»

Програма допомоги переселенцям (біженцям) «Затишна Оселя». «Затишна Оселя»

Газета “Заступ”

Газета ЗАСТУП №3 від 26.08.2014 р.

Календар
Січень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31